Metsästys

Karhunmetsästys

Karhua (lukuun ottamatta vuotta nuorempaa karhun pentua sekä karhunaarasta, jota tällainen pentu seuraa) voidaan poronhoitoalueella metsästää kiintiön nojalla 20.8. – 31.10. Karhun pentu ja sen emä ovat siis rauhoitettuja eikä niitä saa metsästää.

Karhun metsästysaika alkaa 20.8. klo 00.00 ja päättyy 31.10. klo 24.00 tai kunnes alueellinen kiintiö on tullut täyteen.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 587/2016 (1.7.2016) mukaisesti läntisen poronhoitoalueen karhunpyyntikiintiö on 15 karhua ja itäisen poronhoitoalueen kiintiö 55 karhua. Itäiseen poronhoitoalueeseen kuuluvat Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan, Kuusamon ja Suomussalmen kunnat sekä läntiseen poronhoitoalueeseen muut poronhoitoalueen kunnat. Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskuksen on valtioneuvoston asetuksen 452/2013 8 §:n mukaisesti määrättävä karhunmetsästys alueella (läntinen/itäinen poronhoitoalue) lopetettavaksi.

Aiemmin poronhoitoalueen karhusaaliin ilmoittamiseen ja kiintiön tarkistamiseen käytetty karhupuhelinpalvelu ei ole enää käytössä. Karhunpyyntikiintiön tilannetta itäisellä ja läntisellä poronhoitoalueella voi seurata Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta; http://riista.fi/metsastys/palvelut-metsastajalle/lupahallinto/karhun-kiintiometsastys-poronhoitoalueella/ Tämä onnistuu helposti myös älypuhelimilla. Kiintiötilanteesta ja metsästyksen keskeyttämisestä kiintiön tullessa täyteen tiedotetaan myös paikallisradioiden välityksellä.

Karhunkaatajat voivat nyt kirjata saaliin Oma riista -mobiilisovelluksella helposti jo kaatopaikalta;  https://oma.riista.fi/#/login Mikäli kaatopaikalla ei ole puhelinverkkoa, kirjaus välittyy Oma riista -palveluun heti, kun puhelin on jälleen verkossa. Varsinainen lakisääteinen saalisilmoitus tehdään Oma riista -verkkopalvelussa, ja sen pohjana voi käyttää maastossa tehtyä saaliskirjausta. Lakisääteistä saalisilmoitusta ei voi vielä jättää Oma riista -mobiilisovelluksella.

 

Kuva; Karhunjälki 3.9.2011 Vaarinkehuman kämpän jälkeen olevalla polulla, polku/kelkkareitti johtaa Sorsatunturille.

 

Itäinen poronhoitoalue karhukiintiöt 2015-2020
Karhuluvat 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kiintiö - kpl 37  55        
Kaadot - kpl 38            
Kaato % 102,7            
Naarasosuus %  34,2            

 

 

 

Vuoden 2015 kiintiö ylittyi yhdellä karhulla, joka kuitenkin luetaan kiintiöön kuuluvaksi, koska jahdin loppuvaiheessa kaadettiin tunnin aikana neljä karhua.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa vuoden karhunmetsästyskiintiöistä yleensä elokuun alussa. Kunnissa joissa on ns. vapaa metsästysoikeus, paikalliset eivät tarvitse karhunpyyntiin erillistä lupaa. Ulkopaikkakuntalaiset tarvitsevat aina valtion maille Metsähallitukselta karhunmetsästysluvan, lupa oikeuttaa yhteen kaatoon. Pyyntioikeuden lisäksi kaikilla karhunmetsästäjillä täytyy olla voimassa oleva ammuntakoe, jonka voi suorittaa esim. hirvenammuntakokeen yhteydessä.

Karhunkaatajat voivat kirjata saaliin Oma riista -mobiilisovelluksella helposti jo kaatopaikalta. Jos kaatopaikalla ei ole puhelinverkkoa, kirjaus välittyy Oma riista -palveluun heti, kun puhelin on jälleen verkossa. Varsinainen lakisääteinen saalisilmoitus tehdään Oma riista -verkkopalvelussa, ja sen pohjana voi käyttää maastossa tehtyä saaliskirjausta. Lakisääteistä saalisilmoitusta ei voi vielä jättää mobiilisovelluksella. Muistathan kirjautua palveluun jo ennen karhumetsälle lähtöä. https://oma.riista.fi/#/login

Vaihtoehtoisesti saalisilmoituksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen lappi@riista.fi. Sähköpostiin kirjataan seuraavat tiedot: 1) kaatajan nimi, osoite ja puhelinnumero 2) kaatopäivä ja kellonaika 3) kaadetun karhun sukupuoli 4) kaatopaikan kunta, maastonnimi ja kaatopaikan GPS-koordinaatit.

http://riista.fi/metsastys/saalisseuranta/alueelliset-saalismaarat/

Itäinen poronhoitoalue 2015-2020
Karhusaalisjakauma  2015-2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Utsjoki            
Inari 5          
Sodankylä            
Pelkosenniemi 1          
Savukoski 8          
Salla 12          
Kuusamo 5          
Suomussalmi 5          
Yhteensä 38          

 

Itäisen poronhoitoalueen karhulupatilastot 2009-2014;

Itäinen poronhoitoalue - karhukiintiöt 2009 - 2014
Karhuluvat 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kiintiö - kpl 30 45 45 30 30 30
Kaadot - kpl 30 43 27 22 27 30
Kaato % 100% 95,6% 60% 73,3% 90,0% 100%
Naaras-osuus % 46% 32,6% 33,3% 37,5% 17,4% 20%

Itäisen poronhoitoalueen karhusaalisjakauma kunnittain;

Itäinen poronhoitoalue - karhusaalisjakauma 2009 - 2014
Kunta 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inari 7 5 9 3 5 3
Kemijärvi 0 0 0  *) *) *)
Kuusamo 1 6 3 2 3 5
Pelkosenniemi 0 1 0 - 2 0
Salla 9 6 5 3 5 4
Savukoski 2 9 2 3 0 3
Sodankylä 0 1 2 - 0 3
Suomussalmi 11 15 6 11 12 12
Utsjoki **)           0
Yhteensä 30 43  27 22 27 30

*) Kemijärvi luetaan läntiseen kiintiöalueeseen; Vuonna 2012, kaadot 1kpl, uros. Vuonna 2013, kaadot 1kpl, uros.
**) Utsjoki luetaan itäiseen kiintiöalueeseen vuonna 2014

Naruska-Tuntsan kairat ovat tunnettua karhujen asuinaluetta ja elinpiiriä. Karhu on varovainen ja ihmistä välttelevä eläin, mutta silloin tällöin reitit kohtaavat. Näin kävi viime kesänä eräälle Naruskajärven mökkiläiselle, kun hän saunaa lämmitellessä lähti pienelle juoksulenkille. Karhu tuli tienpäällä vastaan kahden pentunsa kanssa, Aitatsivaaran kupeessa, vajaan kilometrin päässä mökistä. - Kyllä siinä juoksijalla oli sopivasti hiki saunalle palatessa...

Isossa kuvassa; uroskarhuntassu, leveys 15cm, karhun teuraspaino 157kg ja matkanpää 27.9.2009 Kuutsivaara, ampujana ja saamamiehenä Venne Saariniemi, Kotala.

Pikkukuvassa; Karhunjälki 3.9.2011 Vaarinkehuman kämpän jälkeen olevalla polulla, polku/kelkkareitti johtaa Sorsatunturile.

Hirvenmetsästys

Hirven metsästys valtion mailla

Hirven metsästyksen aluelupaa valtion maille haetaan tammikuun aikana. Metsähallitus suosittelee, että hakijat käyttävät sähköistä lupahakujärjestelmää.

Pohjois-Suomessa, metsästyslain 8§:n mukaisella vapaan metsästysoikeuden alueella (Lapin lääni ja lain tarkoittamat Oulun läänin kunnat, missä kuntalaisella on oikeus metsästää valtion mailla) paikalliset seurueet eivät tarvitse Metsähallituksen päätöstä alueesta, ellei mukana ole ulkopaikkakuntalaisia ampujia. Pelkästään paikkakuntalaisista metsästäjistä koostuvien seurueidenkin suositellaan hakevan alueluvan, jotta valtion maan hirvenmetsästysjärjestelyt kokonaisuudessa voidaan järjestää tasapuolisesti ja mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla

Hirven metsästyksen alueluvan saajan on mahdollista käyttää syksyn jahdissa lyhytaikaisia metsästysvieraita tai avustavia koiramiehiä henkilökohtaista vuorokausilupaa vastaan. Vierasluvan voi tilata matkapuhelimella tai lupahakujärjestelmän kautta. Metsästyslain 8 §:n mukaisella alueella asuva kuntalainen voi vielä syksyllä liittyä kotikuntansa valtion mailla metsästävään hirviseurueeseen maksuttoman ilmoitusmenettelyn kautta.

Metsähallituksen myöntämä hirvenmetsästyksen aluelupa antaa luvansaajalle valtion maahan hirvenmetsästysoikeuden, jolla voi hakea varsinaista hirvieläimen pyyntilupaa Suomen riistakeskukselta. Metsähallituksen myöntämä aluelupa ei vielä takaa pyyntiluvan saantia riistakeskukselta.

WP20140927003

 

Sallan ja Värriön yhteismetsän hirviluvat ovat myynnissä keväällä maalis-toukokuulla, seuraa verkkosivuja; www.sallanyhteismetsa.fi ja www.varrionyhteismetsa.fi

Yhteismetsät tarjoavat loistavat mahdollisuudet hirvenmetsästykseen Lapin kauniissa maisemissa. Hirvikanta on hyvä ja maastot ihanteelliset hirvenmetsästystä ajatellen. Metsästysalueilta on alle tunnin ajomatka Sallan, Rukan ja Suomun tunturikohteisiin.

Itärajan seudulla on suhteellisen runsas karhukanta. Sallan ja Värriön yhteismetsältä hirvenpyyntioikeuden lunastaneella metsästysseurueella on omalla hirvenpyyntialueellaan oikeus karhun metsästykseen lakien ja asetusten mukaisesti karhukiintiön puitteissa.

 

Lintujahdit

Unna ja Metto2

Myynnin aloitus 2016

Metsähallituksen pienriistalupien myynti toteutetaan kaksivaiheisena. Osa luvista laitetaan myyntiin jo kesäkuussa, ja loput luvista myydään elokuun lopusta lähtien riistakolmiolaskentatulosten selvittyä. Näin turvaataan metsästyksen kestävyys. Myös Maa- ja metsätalousministeriön mahdollisesti asettamat metsästysrajoitukset ja -rauhoitukset vaikuttavat syksyn lupamyyntiin.

Tarkista metsästysajat aina ennen metsästystä sivuilta www.riista.fi tai www.mmm.fi.

Sallan alueen luvat tulevat myyntiin  ti 7.6.2016 ja ti 23.8.2016 Lupia voi alkaa ostaa ilmoitettuna päivänä puhelinpalvelusta klo 8 aamulla, nro 020 69 2424. Lupia myydän aloituspäivästä alkaen niin kauan kuin kiintiötä riittää. Lupamyynnin aloitiuspäivänä verkkokauppa avataan klo 8:00. Verkkokaupalle ei ole omaa kiintiötä. Verkkokauppaan lupaostoksille pääset tästä osoitteesta http://www.eraluvat.fi.

3611 Naruska-Tuntsa, 150 835 ha
3612 Vilma-Savina, 75 920 ha.

Sallan Yhteismetsä

Sallan yhteismetsä myy alueelleen kanalintulupia. kts. http://www.varuste.net. Kanalintujen metsästyskausi on Sallan yhteismetsän alueella 17.9.2016

Yhteismetsän tontin vuokraajilla ja ostajilla mahdollisuus metsästää yhteismetsän alueella (58.300 ha). Osakasluvat myydään toimistolta, toimisto avoinna arkipäivisin 9-11 ja 12-15. Luvat voi tilata myös postitse. Metsästyksen vierasluvat voi ostaa osoitteesta www.varuste.net

Sallan yhteismetsän alueet luovat upeat ja monipuoliset puitteet metsästykselle ja sen ohessa koettaville muille luontoelämyksille. Sallan yhteismetsän alueet ovat jakautuneet eri puolille Sallaa viidelle suurelle palstalle, sekä pienemmille ostopalstoille.

Lisätietoja; http://www.sallanyhteismetsa.fi/metsastys_kalastus_ja_retkeily/pienriistan_metsastys

Kuvaukset palstoista:

NARUSKAN PALSTA (23 500 ha) sijaitsee Pohjois-Sallassa Venäjän rajalla. Rajavyöhykkeellä metsästys on kielletty. Palstan metsistä noin kolmasosa on vanhoja metsiä. Hakkuutoiminta alueella on vilkasta.

TENNIÖN PALSTA (1 900 ha) sijaitsee Pohjois-Sallassa Naruskan palstan etelä puolella. Palstan pinta-alasta yli puolet on rajavyöhykkeellä, jossa metsästys on kielletty. Palstan puusto on pääosin 40 - 50 v. nuoria mäntymetsiä.

JAURUN PALSTA ( 6 200 ha) sijaitsee Keski-Sallassa. Palstan metsät enimmäkseen 10 - 30 vuoden ikäisiä istutustaimikoita. Vanhoja metsiä pinta-alasta noin 15 %.

PORTIN PALSTA (13 700 ha) sijaitsee Luoteis-Sallassa Kemijärven rajalla. Palstan puusto on enimmäkseen nuoria, 40 - 60 vuoden ikäisiä kasvatusmetsiä. Vanhoja metsiä on palstan etelä osassa sekä pieniä alueita muualla.

OULANGAN PALSTA (6 100 ha) sijaitsee Etelä-Sallassa Kuusamon ja Posion rajalla. Palstan puusto on 20 - 50 vuoden ikäisiä mäntymetsiä. Vanhoja metsiä on palstalla hyvin vähän.

OSTOPALSTAT ( n. 6 000 ha) sijaitsevat eri puolilla Sallaa. Pinta-ala vaihtelee 5 - 200 hehtaaria. Suurimmilla palstoilla metsästys onnistuu. Esimerkiksi Sallan kirkonkylän läheisyydessä on yhteensä yli 1 000 hehtaaria ja osa palstoista on isohkoja.

RAUHOITUSALUEET Yhteismetsä rauhoittaa osan alueista pienriistanpyynniltä

Rajoitukset:

Pienriistan metsästys on kielletty metsäteiden varsilla 50 metriä tien molemmin puolin.

Rauhoitusalueet:

Portin palstan koillis-osa, Naruskan ja Tenniön palstojen rajavyöhykealueet ja Sätsivaaran sekä Suoltijoen ja Tuntsan tien välinen alue Naruskan palstalla. Metsästäjäkohtainen saalissuositus on viisi kanalintua, joista yksi voi olla metsolintu. Metsästäjien tulee palauttaa saalistiedustelu metsästyskauden päätyttyä.

HUOM! Osa metsäautoteistä voi olla suljettuna puomeilla ympäri vuoden.

Uutta!

Osta kalastuslupa verkosta!

Voit ostaa viehe- ja verkkolupia nyt myös netistä. Kalastusyhtymä on tehnyt sopimuksen Kalanet Oy:n kanssa, jonka verkko- ja mobiilipalvelusta www.kalakortti.com voit ostaa tarvittavat luvat 24/7-periaatteella. Kalanet Oy perii luvasta toimitusmaksun: vieheluvat 3,5 €/kpl ja verkkoluvat 1-5 merkkiä 5 € ja yli 5 kappaletta 7 €.

www.kalakortti.com

Tee ekoteko!

Istuta oma järvitaimen Naruskaan!

Voit ostaa itsellesi tai yrityksellesi nimikkotaimenia, jotka istutetaan Naruskajärveen, ja seurata virtuaalijärvessä kalojesi vaiheita. Tee oikea ekoteko!

Lue lisää

"Kalasta" hiirellä

Tutustu Virtuaalijärveen!

Virtuaalijärvi näytössä

Siirry Virtuaalijärvelle