Jyrki Salo, Lapin Vesitutkimus Oy - 06.04.2010

Naruskalta mallia muuallekin

Lapin Vesitutkimus Oy osallistui Naruska-Kullajärven projektiin viime kesänä selvittäen järvien vedenlaadun ja kalaston tilaa. Kyseinen projekti toi tervetullutta vaihtelua tavanomaisiin tarkkailutöihin, joiden avulla toki saadaan arvokasta tietoa eri toimijoiden kuormitusten vaikutuksista. Aina ei onneksi tarvitse tyytyä pelkästään seurantaan, vaan myös aktiivista kehittämistyötä voi ja tulee tehdä. Virtavesikunnostukset ovat monin paikoin antaneet rohkaisevia tuloksia ja myös järvien kalakantojen "oikaiseminen" on pitkäjänteisellä työllä mahdollista. Kunnostusten yhteydessä on kuitenkin syytä ottaa huomioon vesistön ominaispiirteet ja pitää tavoitteet realistisina; kaikista vesistöistä ei ole taimenvesiksi. Olisi siis hyvä muistaa, että ahven ja haukikin ovat maukkaita saaliskaloja. Kalakantojen keinotekoisen muokkaamisen lisäksi olisikin hyvä tarkistaa myös asenteita.

Naruska-Kullajärven kaltaiset hankkeet ovat valitettavan harvassa. Vastaavalla innolla ja omistautumisella ei oltane näissä asioissa oltu liikkeellä vuosikausiin. Etenkin yksityishenkilöiden osallistamista kalavesien kehittämiseen tulisi lisätä. Naruska-Kullajärven projekti on oiva esimerkki siitä, miten innostunut ja asialle omistautunut aktiivinen yhteistoiminta tavallisesti tuottaa myös positiivisia lopputuloksia. Hyvällä yhteishengellä ja yhteistyöllä voidaan luoda pitkäjänteisesti sitoutunutta kehitystoimintaa myös laajemmassa mittakaavassa.

Tässä hankkeessa erityistä on sen toteutustapa. Projektin verkkosivuille rakennettu virtuaalijärvi mahdollistaa sponsorikalojen istutuksen ja takaisinpyynnin seuraamisen lähes reaaliajassa. Verkkosivut tarjoavat mahdollisuuksia seurata järven kalaston vaiheita myös laajemman yleisön toimesta. Parantuneiden kalastusmahdollisuuksien ja alueen kalastuksellisen kiinnostavuuden lisääntymisen lisäksi projektin toteutustapa luo uusia mahdollisuuksia myös istutuksien kalataloudellisten vaikutuksien seurantaan. Virtuaalijärveen kirjattujen seurantatietojen avulla on mahdollista tarkkailla taimenten kasvua vertaamalla kalan istutus- ja pyyntihetkien kokoja. Myös taimenten liikkumisesta alueella saadaan uutta tietoa, sillä sponsorikaloihin kiinnitetyn Carlin-merkin palautustietojen mukana pyydetään ilmoittamaan myös kalan pyyntipaikka. Oletettavasti osa kaloista pyydetään järvien alapuoliselta vesistöreitiltä, joten hankkeen hyödyt eivät rajoitu pelkästään Naruska- ja Kullajärvien alueelle. Virtuaalijärven anti ei siten muodostu pelkästään "omien" nimikkokalojen seuraamisesta vaan sen avulla voidaan miettiä toimintamalleja Naruskan ja muidenkin vastaavien alueiden kalastojen kehittämiseen. Nettimaailman tuominen em. tavalla kalastusasioihin voi herättää myös satunnaisen surffailijan mielenkiinnon. Malli on varmasti kopioitavissa soveltuvin osin muuallekin.

Kokonaisuudessaan Naruska-Kullajärven hankkeelle voi toivottaa suotuisia tuulia. Nykyisellä tekemisen meiningillä myös mahdolliset haasteet ovat voitettavissa, kunhan pitkäjänteisyyttä vain riittää. Hankkeen vaiheita seuratessa mielenkiintoista pohdittavaa ja uutta opittavaa riittänee meille kaikille. Naruskan projekti ei jääne tähän, rajan tuntumasta kuullaan vielä...

Jyrki Salo
Lapin Vesitutkimus Oy

Uutta!

Osta kalastuslupa verkosta!

Voit ostaa viehe- ja verkkolupia nyt myös netistä. Kalastusyhtymä on tehnyt sopimuksen Kalanet Oy:n kanssa, jonka verkko- ja mobiilipalvelusta www.kalakortti.com voit ostaa tarvittavat luvat 24/7-periaatteella. Kalanet Oy perii luvasta toimitusmaksun: vieheluvat 3,5 €/kpl ja verkkoluvat 1-5 merkkiä 5 € ja yli 5 kappaletta 7 €.

www.kalakortti.com

Tee ekoteko!

Istuta oma järvitaimen Naruskaan!

Voit ostaa itsellesi tai yrityksellesi nimikkotaimenia, jotka istutetaan Naruskajärveen, ja seurata virtuaalijärvessä kalojesi vaiheita. Tee oikea ekoteko!

Lue lisää

"Kalasta" hiirellä

Tutustu Virtuaalijärveen!

Virtuaalijärvi näytössä

Siirry Virtuaalijärvelle