28.06.2013

Taimenerät kesäkuu - 2013

Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä on istuttanut järvialueelle taimenta seuraavasti:

7.-18.6.2013 Carlin – merkatut sponsoritaimenet

Laji/Kanta Ikä Vuosiluokka Keskipaino g Merkintä Kpl Kg
JT-KUU-09 4v. 2009 966,6 Carlin -merkki 396 382,8
JT-KUU-09 4v. 2009 966,6 Ei 16 15,5

Alkukesän helteet lämmittivät vedet niin kasvatuslaitoksessa kuin istutuspaikallakin huomattavan korkeaksi eli lähelle 20 astetta. Tämä toi omat haasteensa kalojen merkkaukseen ja etenkin kuljetukseen. Jaoimme kuljetukset kolmeen osaan, jotta kuljetustenaikainen happitasapaino säilyisi kaloille otollisena. Se kannatti, sillä kalat olivat helteistä huolimatta tosi virkeitä ja hyvinvoivia istutushetkellä. Istutuspäivät olivat 7.6. 138kpl, 11.6. 118kpl ja 18.6. 156kpl. Kaloja tuli yhteensä 412kpl / 398,2kg, joista 396 kalaa on merkattu Carlin -merkillä. Istutusluetteloihin olemme yhdessä RKTL:n merkkitoimiston kanssa merkanneet istutuspäivämääräksi kaikille kaloille 7.6.2013

Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä ja Yli-Kemin kalastusalue istuttivat Ylä-Kemijoen kantaa olevaa purotaimenta järvialueelle seuraavasti:

3.62013 Pienet taimenistukkaat

 Laji/Kanta  Ikä  Vuosiluokka Keskipaino g  Merkintä  Kpl  Kg
 PT-KEM-12  1v.  2012  6,0  Ei  2000  12,0

 

 

 

Kalastuksesta;
Huhtikuussa 2012 voimaan tullut uusi kalastuslaki (6luku, 36§ (25.3.2011/270)) edellyttää, että säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala tai rapu on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Sama menettely koskee myös täysimittaista kalaa tai rapua, jos se on pyydetty; 1) rauhoitusaikana, 2)kielletyllä pyydyksellä tai 3) kielletyllä kalastustavalla.

Kalastusyhtymä toivoo istukkaiden kalastukseen kaikilta malttia ja noudattamaan pyynnistä asetettuja kalastusrajoituksia sekä noudattamaan muutoinkin hyvää ja kunniallista kalastustapaa.

Carlin – merkityt kalat / merkin palautus

Kun saat Carlin -merkityn kalan, se tulisi mitata ja punnita. Myös pyyntipäivä, -paikka ja käytetty pyydys tulisi kirjata merkinpalautustietoihin. Laita mukaan myös oma pankkitilisi numero, RKTL maksaa merkistä 5e palkkion. Merkki osallistuu myös RKTL:n valtakunnalliseen arvontaan.

Voit palauttaa kalamerkit postimaksutta osoitteella,

RKTL
Merkki
5005751
00003 VASTAUSLÄHETYS

tai sähköisesti oheisesta linkistä;
http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/kalamerkinta/palauta_kalamerkit/merkkipalautuslomake.html

Hox!
Carlin -merkityn taimenen istutustiedot saat nopeimmin, kun soitat Karille, p. 0400 580109, siirrämme saamasi kalan mitta- ja painotiedot saalispaikkatietoineen heti virtuaalijärven kalakoriin.

Kiitokset kaikille sponsoreille – Teidän avullanne kalavesien hoito ja kalanistutukset ovat mahdollisia. Suosikaa myös sponsoriyritystemme tarjoamia palveluja ja tuotteita, se hyödyttää meitä kaikkia kalastajia.

Toivotamme Hyvää Kesää kaikille ja kireitä siimoja!

Kari Kivelä
puheenjohtaja
Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä