01.07.2012

Taimenerä I - 2012

Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä on istuttanut järvialueelle taimenta seuraavasti:

18.6.2012 Carlin – merkatut sponsoritaimenet

Laji/Kanta Ikä Vuosiluokka Keskipaino g Merkintä Kpl Kg
JT-KUU-08 4v. 2008 879,94 Carlin - merkitty 300 263,98

 Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä ja Yli-Kemin kalastusalue istuttivat Ylä-Kemijoen kantaa olevaa purotaimenta Kullaojaan seuraavasti:

6.6.2012 ilman merkkiä ja sponsoria olevat taimenet

Laji/Kanta Ikä Vuosiluokka Keskipaino g Merkintä Kpl Kg
PT-KEM-11 1v. 2011 4 Ei 1000 4

Kalastuksesta;
Huhtikuussa 2012 voimaan tullut uusi kalastuslaki (6luku, 36§ (25.3.2011/270)) edellyttää, että säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala tai rapu on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Sama menettely koskee myös täysimittaista kalaa tai rapua, jos se on pyydetty; 1) rauhoitusaikana, 2)kielletyllä pyydyksellä tai 3)kielletyllä kalastustavalla.

Kalastusyhtymä toivoo istukkaiden kalastukseen kaikilta malttia ja noudattamaan pyynnistä asetettuja kalastusrajoituksia sekä noudattamaan muutoinkin hyvää ja kunniallista kalastustapaa.

Carlin – merkityt kalat / merkin palautus
Kun saat Carlin -merkityn kalan, se tulisi mitata ja punnita. Myös pyyntipäivä, -paikka ja käytetty pyyntiväline tulisi kirjata merkinpalautustietoihin. Laita mukaan myös oma pankkitilisi numero, RKTL maksaa merkistä 5e palkkion. Merkki osallistuu myös RKTL:n valtakunnalliseen arvontaan.

Voit palauttaa kalamerkit postimaksutta osoitteella,

RKTL
Merkki
Tunnus 5005751
00003 VASTAUSLÄHETYS

tai sähköisesti oheisesta linkistä

http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/kalamerkinta/palauta_kalamerkit/merkkipalautuslomake.html

Hox!
Carlin -merkityn taimenen istutustiedot saat nopeimmin, kun soitat Karille, p. 0400 580109, siirrämme saamasi kalan mitta- ja painotiedot saalispaikkatietoineen heti virtuaalijärven kalakoriin.

Kiitokset kaikille sponsoreille – Teidän avullanne kalavesien hoito ja kalanistutukset ovat mahdollisia. Suosikaa myös sponsoriyritystemme tarjoamia palveluja ja tuotteita, se hyödyttää meitä kaikkia kalastajia.

Toivotamme Hyvää Kesää kaikille ja kireitä siimoja!

Naruskajärvellä 1.7.2012

Kari Kivelä
puheenjohtaja
Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä